Czary-mary!
Chcesz zobaczyć,
jak działa Actionbot?
chatboty i usługi komunalne

Jak chatboty dla usług komunalnych usprawniają proces dostarczania energii, gazu i wody

Wyzwania stojące przed firmami dostarczającymi usługi komunalne pojawiają się, gdy problemy z infrastrukturą szkodzą popytowi na ich usługi. Większość firm potrafi przewidzieć wzrost i spadek zapotrzebowania na obsługę klienta, jednak w sektorze użyteczności publicznej ten wzrost może być zupełnie niespodziewany. Dzieje się to m.in. z powodu klęsk żywiołowych, takich jak huragany czy powodzie. Podczas takich kryzysów firmy muszą szybko reagować, podejmując skoordynowane wysiłki w celu przywrócenia usług, jednocześnie zapewniając doskonałą obsługę klienta. Wtedy przydatne mogą okazać się chatboty dla usług komunalnych.

Korzystanie z chatbotów w sektorze usług komunalnych

Sektor usług komunalnych dostarcza konsumentom podstawowe usługi, takie jak energia elektryczna, gaz i woda. Obecne są one w prawie każdym gospodarstwie domowym, co czyni cały sektor integralną częścią współczesnego społeczeństwa. Firmy, zapewniające klientom te podstawowe usługi, obarczone są ogromną odpowiedzialnością w zakresie wspierania klientów, od zapytań rozliczeniowych po konfigurowanie usług i zapewnienie całodobowej pomocy.

Obecni klienci szukają spersonalizowanych doświadczeń i natychmiastowej pomocy, dlatego też przedsiębiorstwa użyteczności publicznej szukają rozwiązań, mogących sprostać tym wymaganiom.

Coraz częściej korzystają z chatbotów, które:

  • zapewniają szybką i wygodną obsługę klienta,
  • automatyzują powtarzalne zadania,
  • poprawiają doświadczenie użytkownika.
Wielkość rynku sztucznej inteligencji w sektorze naftowym i gazowym szacuje się na 2,38 miliarda dolarów w 2023 r. i oczekuje się, że do 2028 r. osiągnie 4,21 miliarda dolarów.Źródło: Mordor Intelligence

Różne przykłady wykorzystania chatbotów dla usług komunalnych

Branża użyteczności publicznej opiera się na całodobowej dostępności i nieprzerwanej obsłudze ogromnej bazy klientów. Dodatkowo, cała infrastruktura wymaga stałego monitorowania i konserwacji. Sukces klienta zależy więc od wydajności operacyjnej i tworzenia angażujących doświadczeń klienta.

Oto kilka przykładów pokazujących jak firmy mogą korzystać z chatbotów dla usług komunalnych.

Dostęp do konta użytkownika

Klienci chcą zarówno natychmiastowego i łatwego dostępu do swojego profilu, jak i spersonalizowanej obsługi. Spełnienie tych wymogów wymaga dużo czasu i pieniędzy, zwłaszcza ze strony pracowników działu obsługi klienta. Dzięki chatbotom, klienci szybko mogą uzyskać dostęp do swojego konta i za jego pomocą sprawdzić potrzebne informacje, takie jak datę kolejnej faktury, kwotę zadłużenia, czy całkowite zużycie usług.

Opłata rachunków i przegląd faktur

Chatbot transakcyjny umożliwia zalogowanym użytkownikom na przeglądanie faktur, zarówno tych aktualnych, jak i tych opłaconych. Jeśli zauważą jakiś błąd, mogą wysłać odpowiedni dokument za pośrednictwem czatu lub e-maila. Dodatkowo, niektóre firmy wdrażają chatboty, które oferują możliwość opłacenia rachunków za ich pośrednictwem.

Powiadomienia o przerwach w dostawie prądu i wsparcie techniczne

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej mogą skorzystać z automatyzacji, żeby informować klientów o przerwach w dostawie prądu, a także powiadomić o przywróceniu usług. Chatboty mają dostęp w czasie rzeczywistym do danych o przerwach w świadczeniu usług i działaniach naprawczych, a, co najważniejsze, mogą udostępniać te informacje klientom. Klienci mogą również używać chatbota do zgłaszania problemów z usługą, czy też informowania o ryzykownych sytuacjach, takich jak wyciek gazu.

Umawianie spotkań z technikami

Klienci mogą automatycznie umawiać się na wizyty z technikami dzięki integracji chatbota z systemem planowania spotkań. Gdy konieczna jest wizyta serwisowa, chatbot może:

  • sprawnie zaplanować spotkanie,
  • poinformować o przewidywanej godzinie przyjazdu technika,
  • zbierać feedback od klientów po wizycie.

Wszystko to dzieje się całkowicie bez pomocy człowieka. To samo dotyczy umawiania na instalację urządzeń, izolatorów, liczników czy innych usług.

Użytkowanie, konserwacja i optymalizacja

Klienci często nie zdają sobie sprawy, jak łatwo mogą obniżyć koszty mediów – wystarczy stosować kilka prostych procedur lub wskazówek. Dzięki dogłębnej analizie kont klientów, chatbot może podpowiedzieć różne sposoby na oszczędzanie, i przykładowo, doradzić korzystanie z niektórych usług poza godzinami szczytu. Znacząco obniża to rachunki, jednocześnie zmniejszając obciążenie sieci energetycznej.

Rozwiązywanie skarg i zażaleń

Wiele skarg zgłaszanych przez klientów to problemy powtarzalne, takie jak zgłaszanie przerw w świadczeniu usług lub uszkodzonych liczników. Chatboty można wyszkolić tak, aby odpowiednio reagowały na takie zapytania. Dostawca usług komunalnych może dzięki temu prowadzić precyzyjną dokumentację i śledzić częstotliwość występowania skarg, co bardzo dobrze wspiera wymogi regulacyjne.

Doradztwo w zakresie oszczędzania i bezpieczeństwa

Obsługując zapytania dotyczące usług użyteczności publicznej, chatbot może proponować klientom promocje lub rabaty. Potrafi także doradzić, jak obniżyć koszty gospodarstwa domowego, np. instalując energooszczędne urządzenia smart home.

Podstawowym sposobem na wykorzystanie AI w sektorze naftowo-gazowym jest zwiększenie wydajności i optymalizacji procesów poszukiwań źródeł ropy.Źródło: Mordor Intelligence

Główne zalety chatbotów dla usług komunalnych

Chatboty rozwiązują powtarzalne problemy i zwiększają zadowolenie klienta, a ich pomoc przydaje się też w momentach kryzysowych. Przyjrzyjmy się głównym korzyściom, jakie płyną z wdrożenia chatbotów dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej.

Mniejsze koszty obsługi klienta

Wdrożenie konwersacyjnego chatbota AI to niezawodny sposób na szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów klientów. Odchodząc od tradycyjnych kanałów, takich jak telefon, e-mail czy wizyty w placówkach, chatboty mogą obsłużyć większość interakcji i oferować znakomite wsparcie bez konieczności zatrudniania dodatkowego personelu.

Minimalizacja powtarzalnej pracy

Przedsiębiorstwa energetyczne lub gazownicze borykają się z częstymi zapytaniami, których częstotliwość może się zwiększyć przez nagłe skoki ruchu związane z awariami i problemami technicznymi. Taki strumień zapytań może przytłoczyć obsługę klienta. Chatboty dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej mogą być wykorzystywane do proaktywnego i automatycznego rozwiązywania tego rodzaju nieprawidłowości, bez konieczności angażowania personelu. Pozwala to na minimalizację powtarzalności pracy i zbędnego przerzucania jej pomiędzy kanałami.

Całodobowa dostępność

Klienci oczekują niemal natychmiastowej dostępności, zwłaszcza w zakresie dostarczania mediów. Jeśli nie mogą szybko skontaktować się z obsługą klienta, może to zwiększyć ich frustrację. Chatboty zapewniają elastyczność i całodobową dostępność dokładnie wtedy, gdy klienci jej najbardziej potrzebują.

Wielokanałowe doświadczenie klienta

Aplikacja, strony internetowe oraz media społecznościowe są typowymi punktami kontaktu z klientami. Zarządzanie i utrzymanie wszystkich tych kanałów wymaga jednak wielu zasobów. Chatboty pomagają firmom zapewniać doskonałe doświadczenie we wszystkich kanałach, znacząco zwiększając satysfakcję klientów.

Proaktywne podejście

Proaktywny chatbot dla usług komunalnych może przyjmować różne zapytania od personelu pomocniczego wykorzystując konwersacyjną sztuczną inteligencję. Zwykle dotyczy to problemów z logowaniem, z kontem lub poruszaniem się w obrębie strony internetowej. Można wykorzystać te proaktywne możliwości chatbotów do wspierania sprzedaży lub zwiększeniu ilości klientów.

Jak chatboty wspierają sektor usług komunalnych?Mniejsze koszty obsługi klientaMinimalizacja powtarzalnych procesówCałodobowa dostępnośćWielokanałowe doświadczenie klientaProaktywne podejście

Actionbot – chatbot AI, który przekształca sektor naftowy, gazowy i energetyczny

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej powinny rozważyć włączenie konwersacyjnej sztucznej inteligencji do swojej strategii obsługi klienta. Chatbot dla usług komunalnych idealnie spełnia potrzebne wymogi sektora, wykorzystując swój dokładniejszy dostęp do danych oraz możliwości transakcyjne w celu poprawy satysfakcji klienta.

Actionbot, nasz konwersacyjny chatbot dla usług komunalnych, jest zaprojektowany z myślą o szybkim wprowadzeniu produktu na rynek. Pozwala to szybko wdrożyć działającego chatbota, który automatyzuje proces obsługi klientów, pomaga w ich utrzymaniu i poprawia ich ogólne doświadczenie dzięki przyjaznemu i intuicyjnemu interfejsowi.

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go: